صفحه اصلی ::

        

لطفا قبل از ثبت نام اطلاعاتی که در فایل های ذیل قرار داده شده را دانلود و به دقت مطالع نمایید

 

فهرست مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام

بخشی از آيين نامه قوانین و مقررات آموزشی

بخشی از آیين نامه انضباطي ، مقررات و ضوابط شئونات اسلامي

بخشی از آیین نامه قوانين و مقررات شرکت در جلسات آزمون